RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 01.03.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych

APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

     W II półroczu roku szkolnego 2019/2020 uczniowie klasy II realizują program „Apteczki pierwszej pomocy emocjonalnej”. Głównym jego celem jest nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw optymizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.
     Zajęcia prowadzone są przez p. Anetę Wilk.


SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE:
CERTYFIKAT KRAJOWY

     W roku szkolnym 2019/2020 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach ubiega się o certyfikat krajowy „Szkoły promującej zdrowie”.
     Aby go otrzymać należy zrealizować szereg zadań, w które zaangażowani są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Zadania w naszej placówce realizowane są zgodnie z hasłem „Sport i odpowiednie nawyki żywieniowe – to zdrowie”.
     Szkolnym koordynatorem programu została p. Maria Pietrzyk.


„UMIEM PŁYWAĆ”

W ramach projektu "Umiem pływać" piętnastu uczniów z klasy I-III z naszej Szkoły Podstawowej będzie brało udział w bezpłatnej nauce pływania.
Głównymi celami projektu są:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez organizację zajęć sportowych dla uczniów,
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych.

Zajęcia będą odbywały się na basenie w Nowej Dębie w wymiarze 20 godzin lekcyjnych (dla każdego uczestnika z częstotliwością 1 raz w tygodniu).


SKS

     W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klas V-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej uczestniczą w dodatkowych zajęciach z wychowania fizycznego prowadzonych w ramach SKS. W trakcie zajęć doskonalą swoje umiejętności lekkoatletyczne, w grach zespołowych lub nabywają nowych umiejętności.
     Zajęcia prowadzone są przez p. Marka Mrzygłóda oraz p. Pawła Wilka.

     W II półroczu zajęcia realizowane są w klasach III, VII-VIII przez p. Bożenę Pandurę oraz p. Pawłą Wilka.


PRZEDSZKOLE

     W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie Publicznego Przedszkole w Ślęzakach mogą korzystać z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Należą do nich:

  • zajęcia matematyczno-przyrodnicze: p. Elżbieta Dul,
  • zajęcia taneczne: p. Bożena Pandura,
  • zajęcia logopedyczne: p. Monika Cichoń,
  • zajęcia plastyczne: p. Ewa Hankus,
  • zajęcia kulinarne: p. Anna Obara-Fornal.

„PRZEDSZKOLE TALENTÓW”

     W roku szkolnym 2019/2020 nasze przedszkole bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Przedszkole Talentów”, którego głównym celem jest rozwijanie potencjału dzieci, ich zainteresowań oraz talentów. Przedszkole powinno uczyć kreatywności najmłodszych poprzez wskazywanie możliwości rozwoju i poszukiwanie różnorodnych rozwiązań.
     Głównym koordynatorem konkursu w naszym przedszkolu jest p. Anna Obara-Fornal.


INSTA.LING

     Od 2013 roku uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ślęzakach uczestniczą w programie Insta.Ling dla Szkół. Przy pomocy nauczycieli anglistów, p. Danuty Boczuli oraz p. Beaty Małodzińskiej, biorą udział w nauce słówek z języka angielskiego za pomocą tej platformy.
     Aplikacja Insta.Ling umożliwia uczniom naukę słówek poprzez quizy, dopasowuje poziom trudności do ich indywidualnego poziomu oraz motywuje ich do systematycznej pracy. Dzięki niej z kolei nauczyciele mają dostęp do szczegółowych raportów na temat systematycznej pracy i postępów swoich wychowanków.


„SZKLANKA MLEKA”

     W roku szkolnym 2019/2020 Szkoła Podstawowa w Ślęzakach bierze udział w programie „Szklanka mleka”. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
     W ramach programu uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.


     „OWOCE W SZKOLE”

     W roku szkolnym 2019/2020 nasza Szkoła Podstawowa bierze udział w programie „Owoce w szkole”. Świeże owoce i warzywa dostarczane są do naszej placówki za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Korzystają z nich uczniowie klas I – V.Opublikował: Beata Szewc
Publikacja dnia: 01.03.2020
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 1 475