RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.01.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


„TECHNOLOGIE CYFROWE”

     W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ślęzakach została zakwalifikowana do projektu „Technologie cyfrowe jako systemowe narzędzie wspomagające realizację programów rozwojowych oraz podnoszące jakość i atrakcyjność oferty edukacyjnej szkół Podkarpacia”. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
     Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej i obejmuje organizację zajęć pozalekcyjnych dydaktyczno – wyrównawczych oraz rozwojowych z:

  • przedmiotów humanistycznych,
  • języka angielskiego,
  • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

     Wspomniane wyżej zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez: p. Danutę Boczulę, p. Elżbietę Obarę, p. Urszulę Rożek, p. Beatę Szewc oraz p. Marię Tłuścik.


„ROK SZKOŁY W RUCHU”

     W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach przystąpił do projektu „Rok Szkoły w Ruchu” zorganizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt ma na celu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia wf, lecz także każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia.
     Za przyłączenie się do akcji „Ćwiczyć każdy może” i jej koordynację w przedszkolu odpowiada p. Anna Piśtkowska, w szkole podstawowej - p. Grzegorz Koptyra, zaś w gimnazjum p. Marek Mrzygłód.


„BEZPIECZNA SZKOŁA – DEMOKRATYCZNY KRAJ”

     W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkolno-Przedszkolny przystąpił do turnieju „Bezpieczna Szkoła – Demokratyczny Kraj”, którego hasłem przewodnim jest „Prawo – tolerancja – społeczeństwo równych szans”. Celem turnieju jest rozwijanie świadomości obywatelskiej dzieci i młodzieży, popularyzacja prawa, w tym praw obywatelskich oraz praw jednostki; podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkołach i otoczeniu środowiskowym oraz przygotowanie młodzieży do życia w Zjednoczonej Europie.
     Koordynatorką wspomnianego turnieju w naszej szkole zastała p. Halina Górnicz.


„SZKLANKA MLEKA”

     W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Ślęzakach bierze udział w programie „Szklanka mleka”. Celem programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych.
     W ramach programu uczniowie spożywają mleko białe i mleko smakowe o różnej zawartości tłuszczu, twarożki, sery i jogurty.


„OWOCE W SZKOLE”

     W roku szkolnym 2013/2014 nasza Szkoła Podstawowa bierze udział w programie „Owoce w szkole”. Świeże owoce i warzywa dostarczane są do naszej placówki za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego. Korzystają z nich uczniowie klas I – III.


„YOUNGSTER” – ANGIELSKI TWOJĄ SZANSĄ

     W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie klasy trzeciej naszego gimnazjum doskonalą swoje umiejętności językowe w ramach programu „Youngster” współfinansowanego przez Fundację „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.
     W ramach tych zajęć uczniowie uzupełniają i poszerzają swoje umiejętności językowe zawarte w obowiązującej podstawie programowej.
     W trakcie zajęć nie są oceniani, odpytywani, nie piszą klasówek, kartkówek. Nauczyciel – anglista sam dobiera sobie metody i środki do pracy. Nauka odbywa się poprzez zabawę, pracę w grupach, daje możliwość zdobycia wiedzy o innych krajach i kulturach, podnoszenia swoich umiejętności językowych.
     Zajęcia prowadzone są przez p. Beatę Małodzińską.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 13.01.2014
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 1 081