RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 27.02.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Dostęp do pozostałych informacji publicznych


„INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA
UCZNIÓW KLAS I – III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH”

     W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach przystąpił do realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Baranów Sandomierski” zorganizowanego i prowadzonego przez Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.
     W ramach projektu prowadzone są zajęcia dla uczniów:

  • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,
  • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
  • logopedyczne,
  • z gimnastyki korekcyjnej,
  • szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

    Zajęcia prowadzone są przez: p. Mirosławę Godek, p. Beatę Guściorę oraz p. Marię Tłuścik.


„YOUNGSTER” – ANGIELSKI TWOJĄ SZANSĄ

     W roku szkolnym 2012/2013 uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum doskonalą swoje umiejętności językowe w ramach programu „Youngster” współfinansowanego przez Fundację „Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej”.
     W ramach tych zajęć uczniowie uzupełniają i poszerzają swoje umiejętności językowe zawarte w obowiązującej podstawie programowej.
     W trakcie zajęć nie są oceniani, odpytywani, nie piszą klasówek, kartkówek. Nauczyciel – anglista sam dobiera sobie metody i środki do pracy. Nauka odbywa się poprzez zabawę, pracę w grupach, daje możliwość zdobycia wiedzy o innych krajach i kulturach, podnoszenia swoich umiejętności językowych.
     Zajęcia prowadzone są przez p. Beatę Małodzińską.


„MATEMATYKA INNEGO WYMIARU”

     W roku szkolnym 2011/2012 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślęzakach po raz pierwszy wziął udział w projekcie „Matematyka innego wymiaru – organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży” zorganizowanego przez firmę ELITMAT.
     Głównym celem projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka. Szczególny nacisk został w nim położony na wzmacnianie:

  • umiejętności samodzielnego uczenia się,
  • wiary we własną skuteczność uczenia się,
  • umiejętność logicznego myślenia,
  • umiejętności tworzenia właściwych warunków do nauki i organizowania własnej pracy.

     W bieżącym roku szkolnym 2012/2013 projekt ten realizowany jest w naszej szkole jako innowacja pedagogiczna na zajęciach pozalekcyjnych. Biorą w nim udział uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz z gimnazjum.
     W ramach projektu „Matematyka innego wymiaru” zajęcia prowadzone są przez p. Jacka Rożka, p. Krzysztofa Sałka oraz p. Beatę Szewc.


E – DZIENNIK

     W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślęzakach został wprowadzony dziennik elektroniczny, a tym samym przestał obowiązywać dziennik papierowy.
     E-dziennik to narzędzie ułatwiające pracę i komunikację pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami i uczniami. Umożliwia on rodzicom bieżącą kontrolę i weryfikację godzin nieobecności i ocen swoich dzieci. Za jego pomocą rodzic może korespondować z wychowawcą i nauczycielami, odczytywać ogłoszenia, przeglądać informacje o terminach dyżurów nauczycieli, czy wydarzeniach organizowanych na terenie szkoły.
     E-dziennik jest również pomocny nauczycielom. Dzięki niemu pedagodzy nie muszą wypełniać stosu dokumentacji, bo wszystkie zestawienia i statystyki wylicza za nich program.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 27.02.2013
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 19.11.2009
Dokument oglądany razy: 952