RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 10.11.2010, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Status Prawny

STATUS PRAWNY

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślęzakach jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu założycielskiego:
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VII/45/99 z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum,
 • Uchwała Rady Miejskiej nr VII/48/99 z dnia 25 marca 1999 roku w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej z ośmioletniej na sześcioletnią,
 •  Uchwała Rady Miejskiej nr VIII/41/2003 z dnia 26 kwietnia 2003 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
 • Uchwała Rady Miejskiej nr XXVIII/203/2005 z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum do Zespołu Szkoła Podstawowa i Przedszkole,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. nr 67, poz. 329 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 56, poz. 557 z 1997 roku ze zmianami),
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu,
 • Zarządzeń Kuratora,
 •  Zarządzeń Dyrektora Szkoły,
 • Planu pracy szkoły,
 • Wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • Programu wychowawczego szkoły,
 • Programu profilaktycznego szkoły,
 • Planu pracy Samorządów Uczniowskich,
 • Regulaminów:
 • Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu Rady Rodziców,
 • Regulaminu biblioteki szkolnej,
 • Regulaminu świetlicy szkolnej.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Na czele szkoły stoi Dyrektor.Opublikował: Sławomir Kaptur
Publikacja dnia: 10.11.2010
Podpisał: Sławomir Kaptur
Dokument z dnia: 13.01.2010
Dokument oglądany razy: 935